PL | EN
1 — 2
grudnia
2017
Katowice

konferencja, wystawa, warsztaty i inne wydarzenia

badanie kultury
dane
media społecznościowe
miasto
partycypacja
przestrzeń publiczna
publiczność
wizualizacja danych

Organizatorzy
Wydarzenie realizowane w ramach
Dofinansowano ze środków unii europejskiej
Shared Cities: Creative Momentum is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.
Hello