O programie

WYNIKI KONKURSU DOSTĘPNE TUTAJ

 

Lokata w Kulturę to program instytucji Katowice Miasto Ogrodów realizowany w ramach Katowickiego Pakietu dla Kultury ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupę 23 kwietnia 2020 roku. Celem programu jest wsparcie kreatywnych projektów katowickich twórców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających w sektorze kultury w czasie pandemii COVID-19. Łączna pula do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 300 000 zł brutto.

Katowice Miasto Ogrodów

Jesteśmy instytucją kultury Miasta Katowice. Organizujemy dla Was Urodziny Miasta „Kocham Katowice”, Katowice JazzArt Festival, Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, Ars Independent Festival, Street Art AiR czy Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”. W imieniu Miasta Katowice wspieramy najważniejsze wydarzenia kulturalne w Katowicach, takie jak m.in.: OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka czy Rawa Blues Festival. Zdobyliśmy dla Katowic tytuł Miasta Muzyki UNESCO i realizując program członkostwa w Sieci Miast Kreatywnych wspieramy rozwój muzycznych przemysłów kreatywnych dając młodym artystom możliwość rozwoju talentu w naszym inkubatorze MusicHub, promując ich w ramach projektu Dzielnica Brzmi Dobrze, poszerzając kompetencje ludzi z branży podczas spotkań Katowickiego Radaru Muzycznego czy współfinansując najlepsze projekty Muzykograntami.

Organizatorzy