3 —Dla kogo

O dofinansowanie mogą starać się:

A.

osoby fizyczne,

B.

organizacje pozarządowe,

C.

mikroprzedsiębiorcy.

Udział w programie jest bezpłatny.