3 —Dla kogo

Aby skorzystać z programu musisz spełnić dwa warunki:

A.

być indywidualnym twórcą lub podmiotem prowadzącym działalność kulturalną

B.

być zameldowany lub posiadać siedzibę w Katowicach, bez względu na formę organizacyjną.

Udział w programie jest bezpłatny.