3 —Dla kogo

Aby skorzystać z programu musisz spełnić dwa warunki:

A.

być organizacją pozarządową

B.

realizować projekty kulturalne na terenie miasta Katowice lub skierowane do mieszkańców Katowic

Udział w programie jest bezpłatny.