3 —Dla kogo

Aby skorzystać z programu, musisz spełnić jeden warunek:

A.

wnioskodawca musi być organizacją pozarządową

Udział w programie jest bezpłatny.