1 —O programie

Mikrogranty

Mikrogranty to program wsparcia dla organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne na terenie miasta Katowice lub skierowane do mieszkańców Katowic. Program realizowany jest od 2013 roku przez instytucję kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5 000 zł brutto, a wyjątkowych sytuacjach nawet do 10 000 zł brutto.

W 2019 roku zmodyfikowana została formuła programu. Przewiduje on cztery nabory, co dwa miesiące (marzec, maj, lipiec, wrzesień), na każdy nabór przeznaczona jest kwota 25 tysięcy złotych.

Projekty można zgłaszać za pomocą formularza online dostępnego na stronie w terminie od 1 do 25 dnia miesiąca, w którym prowadzony jest nabór. Ich oceny dokonuje komisja powołana procedurą zawartą w Regulaminie programu kierując się kartą oceny i kryteriami odpowiadającymi konkretnej punktacji. Wnioski, które przekroczyły próg 51 punktów, zostaną zarekomendowane do przyznania wsparcia Dyrektorowi instytucji.

Treść wniosków można konsultować z koordynatorem programu na etapie prowadzenia naboru.

Ważne daty

1–25 marzec 2019 r. – nabór wniosków

do 10 kwietnia 2019 r. – posiedzenie komisji oceniającej i ogłoszenie wyników

1–25 maj 2019 r. – nabór wniosków

do 10 czerwca 2019 r. – posiedzenie komisji oceniającej i ogłoszenie wyników

1–25 lipiec 2019 r. – nabór wniosków

do 10 sierpnia 2019 r. – posiedzenie komisji oceniającej i ogłoszenie wyników

1–25 wrzesień 2019 r. – nabór wniosków

do 10 października 2019 r. – posiedzenie komisji oceniającej i ogłoszenie wyników

15 grudnia 2019 r. – zakończenie realizacji projektów

Przykłady realizacji

Wystawy, spektakle, projekty muzyczne, warsztaty i spotkania kulturalne, festiwale, wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej i inne wpisujące się w program Miasta Ogrodów.
W edycji w 2019 r. premiowane są projekty realizowane w dzielnicach miasta Katowice, skierowane do mieszkańców dzielnic miasta Katowice lub promujące dzielnice.